,,Wychowanie jest spotkaniem osób mistrza i ucznia
ich wspólną wędrówką ku prawdzie, dobru i pięknu”


KIEROWNIK BURSY

mgr Barbara Wojna - Cichowska

W Y C H O W A W C Y

mgr Mariusz Babiarski

Aleksandra Cerazy

mgr Elżbieta Mrozicka

mgr Renata Porczyk

mgr Marta Średzińska - Wąs

mgr Małgorzata Walasik