,,Wychowanie jest spotkaniem osób mistrza i ucznia
ich wspólną wędrówką ku prawdzie, dobru i pięknu”


KIEROWNIK BURSY

mgr Barbara Wojna - Cichowska

W Y C H O W A W C Y

mgr Monika Kapała

mgr Iwona Krzciuk

mgr Eligiusz Lasota

mgr Elżbieta Mrozicka

mgr Renata Porczyk

mgr Malwina Sobczyńska

mgr Małgorzata Walasik

ROZMAITOŚCI SPORTOWE

LICZNIK ODWIEDZIN